U Opatiji je 2. i 3. listopada 2008. održano savjetovanje pod radnim nazivom: Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2008.

Savjetovanje je otvorio direktor Inženjerskog biroa d.d. dr.sc. Mladen Mlinarević i tom je prilikom pročitao pismo koje je organizatorima i sudionicima savjetovanja uputila predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske prof. dr.sc. Jasna Omejec.

Uz brojne pravnike raznih upravnih tijela i tijela s javnim ovlastima u Republici Hrvatskoj, savjetovanju su prisustvovale sutkinje Ustavnog suda Republike Hrvatske Agata Račan, Slavica Banić i Duška Šarin, suci i savjetnici Upravnog suda Republike Hrvatske, a uvodno izlaganje održao je Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Na savjetovanju su izložene slijedeće teme:

NOVA ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ – mr. sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske

POLOŽAJ USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U ODLUČIVANJU O UPRAVNIM STVARIMA – prof.dr.sc. Aldo Radolović, zamjenik predsjednice Ustavnog suda Republike Hrvatske i profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

ZAKON O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENKSE KOMUNISTIČKE VLADAVINE – NOVA PRAKSA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – Ljiljana Karlovčan – Đurović, zamjenica predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske i predsjednica Imovinsko-pravnog odjela

PRETPOSTAVKE ZA BORAVAK I RAD STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA NOVOM ZAKONU O STRANCIMA – Senka Orlić Zaninovinć, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

PRIKAZ TEMELJNIH RJEŠENJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU – mr.sc. Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika za upravu u Središnjem državnom uredu za upravu

PRIMJENA ČLANKA 225. STAVKA 4. CARINSKOG ZAKONA KOD UTVRĐIVANJA PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST I TROŠARINA – Darko Vlahinja, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske

ZASTARA NAPLATE CARINE I PREKRŠAJNOG PROGONA U PRAKSI UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE – mr.sc. Marija Kriletić, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

ZASTARA U POREZNIM STVARIMA –mr.sc. Mirjana Juričić, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

MEDICINSKO VJEŠTAČENJE U MIROVINSKOM OSIGURANJU, Inga Vezmar Barlek, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

POSEBNOSTI UPRAVNIH UGOVORA – doc.dr.sc. Dario Đerđa, docent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

SLUŽBENIČKO ZAKONODAVSTVO DRŽAVNIH, LOKALNIH I PODRUČNIH (REGIONALNIH) SLUŽBENIKA – SLIČNOSTI I RAZLIKE – mr.sc. Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika za upravu u Središnjem državnom uredu za upravu

NOVI ZAKON O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – Sanda Pipunić, načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Središnjem državnom uredu za upravu

DVOJBE UPRAVNO-PRAVNE PRAKSE U PRIMJENI ČLANKA 77. ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE – Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba, Sanja Pavlović, načelnica Odjela za upravno-pravne poslove i Damir Lasić, pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za imovinsko.pravne poslove i imovinu Grada Zagreba

Navedeni radovi dostupni su u zborniku radova Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2008., izdanje Inženjerski biro d.d.

Zbornik radova sadrži i slijedeća priopćenja:

OBVEZA PLAĆANJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST – Darko Vlahinja, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske

PRAKSA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE VEZANA ZA ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA – Veseljka Kos, viša savjetnica i tajnica Upravnog suda Republike Hrvatske

ODNOS CARINSKOG POSTUPKA I PREKRŠAJNOG POSTUPKA – PRAKSA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE (vezano uz članak 205. i 207. Carinskog zakona) – Jadranka Jelić, viša savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

KOMUNALNI DOPRINOS – praksa Upravnog suda Republike Hrvatske – Ljerka Morović Pavić, viša savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

ČLANAK 6. KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I UPRAVNI POSTUPAK – Tamara Bogdanović, savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

USTAVOM ZAJAMČENO PRAVO NA ŽALBU U UPRAVNOM POSTUPKU – Ivana Horvat, viša savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske i Kristina Senjak, savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske