Rijeka, 26. i 27. rujna 2008. – Socijalna prava kao temeljna ljudska prava

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hanns Seidel Stiftung održano je u Rijeci, 26. i 27. rujna 2008. savjetovanje pod radnim nazivom: Socijalna prava kao temeljna ljudska prava.

Savjetovanje su otvorili dekan Pravnog fakulteta u Rijeci, prof.dr.sc. Miomir Matulović, Hans Friedrich von Solemacher, predstavnik Hanns Seidel Stiftung i ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci, prof. dr.sc. Snježana Prijić Samaržija.

U okviru savjetovanja socijalna prava razmotrena su s ustavnopravnog i međunarodnopravnog aspekta, u svjetlu reformskog ugovora, te s gospodarskog i društvenog aspekta.

Izlaganja su održali doc.dr. sc. Mario Jelušić, sudac Ustavnog suda RH, profesori i predavači sveučilišta u Hohenheimu i Münsteru (Njemačka), Brnu (Češka), Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, te predstavnici Max-Planck – Instituta za nacionalno i međunarodno socijalno pravo, Međunarodne organizacije rada, Ženeva, Hrvatske udruge poslodavaca, Zagreb i Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb.

Upravni sud Republike Hrvatske na savjetovanju je predstavljala sutkinja Inga Vezmar Barlek, koja je održala izlaganje na temu: Ostvarivanje socijalnih prava pred Upravnim sudom RH.