Savjetovanje pravnika – Poreč, 10. do 12. travnja 2008.

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u Poreču je od 10. do 12. travnja 2008. održano savjetovanje na kojem su razmatrane teme iz područja vlasništva i drugih stvarnih prava, obveznog prava, te građanskog i upravnog postupka.

Savjetovanje je otvorio dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc.Miomir Matulović.

Na savjetovanju su izlagali profesori i asistenti pravnih fakulteta u Rijeci, Zagrebu i Splitu, sudac Ustavnog suda RH, prof.dr.sc. Aldo Radolović, suci Upravnog suda RH i sudac Županijskog suda u Varaždinu.

Ljiljana Karlovčan – Đurović, zamjenica predsjednika Upravnog suda RH, upoznala je prisutne s praksom suda u primjeni Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Predsjednik Upravnog suda RH, mr.sc. Ivica Kujundžić upoznao je sudionike savjetovanja s aktualnostima reforme upravnog sudstva. Ovo izlaganje izazvalo je interes i diskusiju sudionika.

U okviru savjetovanja predstavljena je knjiga prof.dr.sc. Petra Simonettija: „Prava na građevinskom zemljištu (1945. – 2007.)“ i organiziran je posjet Gračišću, rodnom mjestu prof. Zuglie.