Savjetovanje: „Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa“

„Inženjerski biro“ d.d. Zagreb, organizirao je savjetovanje u svezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/2007) i podzakonskih propisa koji se donose na temelju tog Zakona. Savjetovanje je održano u Zagrebu 5. i 6. veljače 2008.

Uz djelatnike Ureda za javnu nabavu Republike Hrvatske i ostale predavače, na savjetovanju je sudjelovao viši sudski savjetnik Upravnog suda Republike Hrvatske Srđan Papić, koji je sudionike upoznao s upravnosudskom praksom u primjeni Zakona o javnoj nabavi.