22.-23. listopada 2007. HRVATSKO-FRANCUSKI PRAVNI SIMPOZIJ

Pod pokroviteljstvom Stjepana Mesića, Predsjednika Republike Hrvatske i Jean-Marc Sauve, Vice-President du Conseil d Etat francais, u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Pantheon Assas, Pariz II i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanje – Robert Schuman (Zagreb), te uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za upravu, Veleposlanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Županije splitsko-dalmatinske i Grada Splita, u Splitu je 22. i 23. listopada 2007. održan Hrvatsko-francuski pravni simpozij.

Jean-Marc Sauve, podpredsjednik Državnog savjeta francuske prezentirao je Državni savjet Francuske, a Ivica Kujundžić, presjednik Upravnog suda Republike Hrvatske prezentirao je Upravni sud Republike Hrvatske. Jean Puissochet, počasni državni savjetnik i bivši sudac Suda pravde EU govorio je o doprinosu francuskog Državnog savjeta izgradnji Europe pravde.

Na simpoziju su razmotrene teme koje se odnose na tradiciju i tranziciju upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i teme kojima je razmotreno djelo i utjecaj francuskog Državnog savjeta. Izlagali su: suci Državnog savjeta Francuske, profesori Universite Pantheon Assas (Paris-2), te profesori i asistenti pravnih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Mostaru. Ljiljana Karlovčan-Đurović, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske i predsjednik Imovinsko-pravnog odjela, upoznala je prisutne sa značajkama upravnog spora u praksi Upravnog suda Republike Hrvatske.