Svečano otvaranje CARDS 2004 Twinning projekta “Podrška razvoju učinkovitijeg i modernijeg funkcioniranja Upravnog suda Republike Hrvatske”

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj i hrvatsko Ministarstvo pravosuđa predstavili su glavne odrednice projekta EU CARDS 2004 pod nazivom “Podrška razvoju učinkovitijeg i modernijeg funkcioniranja Upravnog suda Republike Hrvatske”.

Svečano otvaranje projekta održano je u velikoj dvorani Upravnog suda Republike Hrvatske 2. listopada 2007. Uz predstavnike Delegacije EK, veleposlanstava Republike Njemačke i Republike Austrije u Republici Hrvatskoj, predstavnike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predstavnike izvršne i sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, svečanosti su nazočili:

– u ime predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gđa Katarina Buljan, sutkinja

Građanskog odjela Vrhovnog suda Repulike Hrvatske,

– pomoćnica Ministrice pravosuđa, gđa Barica Novosel,

– predstavnik EK g. Constantino Longares Barrio, šef Odjela za provedbu projekta 2 – Jačanje institucija, financije, pravosuđe, slobode, sigurnost i koordinaciju Twinning projekta,

-zamjenica predsjednika Ustavnog suda Repulike Hrvatske, dr.sc. Jasna Omejec,

-savjetnik i stalni zamjenik veleposlanika Republike Njemačke u Republici Hrvatkoj, dr. sc. Lauridis Holscher,

– voditelj projekta dr. sc. Eckart Hien, predsjednik Saveznog upravnog suda Republike Njemačke, u mirovini i

– mr.sc. Ivica Kujundžić, predjsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske.

Svečano otvaranje projekta vodila je gđa. Gordana Marušić Babić, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske i voditeljica Jedinice za provedbu projekta.

Temeljne odrednice projekta skupu su obrazložili g. Constantino Longares Barrio, gđa. Barica Novosel, mr.sc. Ivica Kujundžić i dr.sc. Eckart Hien. Projektni menadžer (RTA) d. Klaus Hage prezentirao je projekt koji se sastoji od četiri komponente:

1. Izrada novog Zakona o upravnom sporu;

2. Analiza organizacije i poboljšanje radnih metoda Upravnog suda Republike Hrvatske;

3. Razvoj programa edukacije i održavanje edukacijskih seminara i

4. Revizija informatičkog sustava i sustava upravljanja sudskim predmetima Upravnog suda Republike Hrvatske.

Projekt je započeo u rujnu 2007. i završit će krajem studenog 2008.

Ključni partneri u provođenju projekta su:

Ministarstvo pravosuđa RH, Upravni sud RH, Pravosudna akademija, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) i Austrijski Ludwig Boltzman Institut za ljudska prava (BIM).