UPRAVNO PRAVO
– AKTUALNOSTI UPRAVNOG SUDOVANJA I UPRAVNE PRAKSE –

četvrtak i petak, 27. i 28. rujna 2007.

GRAND HOTEL ADRIATIC
Opatija

UPRAVNOG SUDOVANJA – PREDSTOJEĆE REFORME
mr. sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske DRŽAVNI

SLUŽBENICI U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
prof. dr. sc. Jasna Omejec, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i zamjenica predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske ODLUČIVANJE U

RAZUMNOM ROKU U UPRAVNIM STVARIMA PREMA PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
mr. sc. Marija Kriletić, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – PRAKSA UPRAVNOG SUDA RH
Ljiljana Karlovčan Đurović, dipl. iur., sutkinja i predsjednica Imovinsko-pravnog odjela Upravnog suda Republike Hrvatske

INSPEKCIJSKI NADZOR U GRADITELJSTVU – PRAKSA UPRAVNOG SUDA RH
Ana Berlengi Fellner, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske 11,30 –

SVOJSTVO OSIGURANIKA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA NAKON PRAVOMOĆNOSTI PRESUDE KOJOM JE POSLODAVCU NALOŽENO VRAĆANJE RADNIKA NA RAD
Borislav Komadina, dipl. iur., sudac i predsjednik Mirovinsko-invalidsko-zdravstvenog odjela Upravnog suda Republike Hrvatske

PONOVNO ODREĐIVANJE MIROVINE U SMISLU ČL. 90. ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU
Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., viša sudska savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA – PODRUČJE PRIMJENE S OSVRTOM NA ZAPOSLENE U TIJELIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Mislav Kolakušić, dipl. iur., viši sudski savjetnik Upravnog suda Republike Hrvatske

PROVOĐENJE OVRŠNOG POSTUPKA PREMA ODREDBAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA – PRAKSA UPRAVNOG SUDA RH
Jadranka Jelić, dipl. iur., viša sudska savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

DOSTAVNE ODREDBE PO ZAKONU O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I PROBLEMI U PRAKSI
Tamara Bogdanović, dipl. iur., sudska savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

NACRT NOVOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU – DINAMIKA IZRADE, VAŽNIJA RJEŠENJA I DVOJBE
mr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu

REFORMA MIROVINSKOG SUSTAVA DE LEGE FERENDA
dr. sc. Ante Škember, pomoćnik ravnatelja za provedbu mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

UGOVORI O KONCESIJIAMA
doc. dr. sc. Dario Đerđa, Katedra za upravno pravo i upravu, Pravni fakultet u Rijeci

OTVORENA PITANJA I MOGUĆA POBOLJŠANJA SLUŽBENIČKOG ZAKONODAVSTVA
mr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu

PRIJAM, RASPORED, PREMJEŠTAJ I ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA U DRŽAVNOJ SLUŽBI
Sanda Pipunić, dipl. iur., načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava Središnjg državnog ureda za upravu

POSLOVI DRŽAVNE UPRAVE SA STAJALIŠTA INSPEKCIJSKOG NADZORA
Milan Stipić, dipl. iur., pomoćnik glavnog inspektora Državnog inspektorata

NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

UPRAVNI POSTUPAK PREMA ODREDBAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA
Zdrenka Koharić, dipl. iur., načelnica samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija

REVIZIJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PRVOSTUPANJSKIH RJEŠENJA O PRIZNANJU STATUSA HRVI
Vesna Nađ, dipl. iur., načelnica Odjela u upravi za pravne poslove Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti