28. i 29. lipnja 2007 – Ljubljana, u organizaciji Europske udruge upravnih sudaca održan je sastanak i radionica na temu: Azil i useljeništvo

Europska udruga upravnih sudaca održala je u Ljubljani, 28. i 29. lipnja 2007. sastanak i radionicu na temu: Azil i useljeništvo. U radu su sudjelovali suci 11 država članica EU, predstavnik UNHCR-a za Poljsku, Mađarsku, Slovačku i Sloveniju, a Upravni sud Republike Hrvatske predstavljala je sutkinja Fedora Lovričević-Stojanović.

Razmatrani su do sada postignuti zakonski standardi u nacionalnim zakonima o azilu i zakonima o strancima, s obzirom na obvezu implementacije direktiva EU u domaće zakonodavstvo, s naglaskom na Direktivu Vijeća EU 204/83/EC o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili kao osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodne zaštita (Kvalifikacijska direktiva) i Direktiva Vijeća EU 205/85/EC o minimalnim standardima za postupke dodjeljivanja i oduzimanja izbjegličkog statusa u državama članicama (Direktiva o postupcima).

Predstavnik UNHCR-a kritički se osvrnuo na uočenu pojavu prema kojoj je u nacionalnim zakonodavstvima povećan broj razloga za odbijanje zahtjeva za azilom u ubrzanom postupku.