28. do 30. lipnja 2007. – Budimpešta, Seminar: Direktive EU o minimalnim standardima vezano za pravo azila

U organizaciji Međunarodne udruge sudaca za prava izbjeglica (IARLJ) i Odjela za izgradnju institucija Opće uprave za proširenje Europske komisije (TAIEX) u Budimpešti je od 28. do 30. lipnja 2007. održan seminar u svezi primjene Direktiva EU o minimalnim standardima vezano za pravo azila.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici Velike Britanije, Irske, Belgije, Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Turske, Ukrajine, Bjelorusije i Hrvatske. O osnovama za prihvaćanje i odbijanje azila govorili su suci iz Velike Britanije, Irske i Belgije.

Seminaru su prisustvovale savjetnice Upravnog suda Republike Hrvatske Tamara Bogdanović, Meri Dominis Herman, Tatjana Ilić i Inga Vezmar Barlek.