Hrvatsko-njemački pravnički simpozij – Split, 27. – 28. travnja 2007.

Organizatori: Friedrich – Ebert – Stiftung, Bonn/Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu,  Institut za pravnu i ustavnu povijest Pravoznanstvenoga fakulteta Sveučilišta u Beču i  Akademija pravnih znanosti Hrvatske za znanstveni projekt “Pravni sistem: temeljni problemi”  sazvali su simpozij koji se je održao u Splitu dana 27. i 28. travnja 2007.

Izlagali su sveučilišni  profesori s fakulteta (pravnih te političkih znanosti) i instituta (Max-Planck i dr.)  iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine (Frankfurt n/M, Regensburg, Beč, Münster, Manheim,  Beč, Zagreb, Split), odvjetnik iz Zagreba, te sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske mr. sc.  Marija Kriletić s temom Upravni sud Republike Hrvatske – uskrata pravosuđa s obzirom na  pravo na suđenje u razumnom roku.