U organizaciji Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova u Europskoj Uniji, 15. i 16. ožujka 2007. u Parizu je održan seminar o upravnom sudovanju država članica EU.

Seminaru su prisustvovali predstavnici upravnih sudova svih 27 država članica i predstavnici Republike Hrvatske i Republike Turske, kao promatrači. Upravni sud Republike Hrvatske predstavljala je Ljiljana Karlovčan – Đurović, sudac – predsjednik Imovinsko-pravnog odjela Suda.

U okviru rasprave posebno su razmotrena slijedeća pitanja:

  1. primjena  propisa zemalja članica u odnosu na primjenu propisa Europske Unije i postavljanje preliminarnog pitanja Europskom sudu u Luxemburgu;
  2. organizacija upravnog sudovanja;
  3. nezavisnost rada upravnih sudaca s obzirom na specifičnu ulogu kontrole upravnih akata države  koja ih imenuje i osigurava plaću;
  4. razgraničenje nadležnosti između vrhovnih upravnih sudova i ustavnih sudova pojedinih država članica.

Sudionicima seminara predstavljena je web stranica „Tour of Europe“ koja sadržava podatke o upravnom sudovanju država članica EU.

S obzirom na predstojeću reorganizaciju upravnog sudovanja u RH zanimljivo je istaći da je u tijeku reorganizacija upravnog sudovanja u Republici Austriji, koja jedina od članica EU upravno sudovanje nema organizirano u više stupnjeva.