Sudac Upravnog suda Republike Hrvatske, Ljiljana Karlovačan – Đurović, predsjednik Imovinsko-pravnog odjela Suda, sudjelovala je dana 26. siječnja 2007. u Bruxellesu na seminaru pod nazivom: Državno sudstvo o članku 7. Okvirne Direktive 2002/21/EC za elektronske komunikacije.

Seminar je održan u organizaciji Europskog instituta za javnu upravu, a u njegovu radu su sudjelovali suci iz šesnaest europskih država  i predstavnici državnih tijela (uglavnom

predstavnici državnih agencija za telekomunikacije, za tržišno natjecanje i javnu nabavu).

Tijekom rasprave suci su iznosili probleme na koje nailaze u praksi i uspoređivali način postupanja u pojedinim državama. U pretežnom broju europskih država, ovi predmeti u nadležnosti su upravnih sudova ili upravnih odjela građanskih sudova, a u Velikoj Britaniji postoje posebni sudovi za tržišno natjecanje. U svim državama sudionicima seminara (osim Republike Hrvatske) osigurana je sudska zaštita u dva stupnja, tako da u većini država postoje prvostupanjski i drugostupanjski odnosno vrhovni upravni sudovi.