12. i 13. listopada 2006. u Grand hotelu Adriatic, Opatija, Upravni sud Republike Hrvatske je u suradnji s Inžinjerskim birom d.d. Zagreb održao savjetovanje Upravno pravo i upravni postupak u praksi – aktualna pitanja i problemi:

TEME:

UPRAVNO SUDSTVO U HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
mr. sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske

REFORMA UPRAVNOG SPORA – ODNOSI IZMEĐU UPRAVNOG I USTAVNOG SUDOVANJA
prof. dr. sc. Jasna Omejec, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i zamjenica predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

POLAZIŠTA I NAČELA ZA MODERNIZACIJU ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljiljana Karlovčan Đurović, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
mr. sc. Mirjana Juričić, zamjenica predsjednika i sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

PRAVNA STEČEVINA EU (ACQUIS) O AZILU I HRVATSKO ZAKONODAVSTVO
Fedora Lovričević-Stojanović, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

UKIDANJE PO PRAVU NADZORA PREMA ZAKONU O GRADNJI
Ana Berlengi Fellner, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

SUDSKA PRAKSA U POREZNIM STVARIMA (S OBZIROM NA ODLUKE DONESENE PREMA
DISKRECIJSKOJ OCJENI)
mr. sc. Marija Kriletić, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

PRIMJENA ZID ZAKONA O IZVLAŠTENJU- PRESTANAK PRAVA NA PONIŠTENJE RJEŠENJA O
IZVLAŠTENJU (DEEKSPROPRIJACIJA) -ZEMLJIŠNOKNJIŽNI UPISI
dr. sc. Jadranko Crnić, umirovljeni predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske

POJEDINA PITANJA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA KROZ PRAKSU UPRAVNOG SUDA
Miljenka Pajalić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

SLUŽBENICI U UPRAVNOM SPORU – NOVINE U ODNOSU NA PRETHODNI ZAKON O DRŽAVNIM
SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA
Veseljka Kos, dipl. iur., tajnik i viša sudska savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske

POSTUPAK ZBOG POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA TE
UDALJENJE IZ SLUŽBE (S OSVRTOM NA POLICIJSKE I SUDSKE SLUŽBENIKE)
Mislav Kolakušić, dipl. iur., viši sudski savjetnik Upravnog suda Republike Hrvatske

RADIONICA

SUDSKA PRAKSA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S RADOM U DRŽAVNOJ SLUŽBI
(PRIJAM, OCJENJIVANJE, RASPOREĐIVANJE, RASPOLAGANJE, PREMJEŠTAJ I PRESTANAK
DRŽAVNE SLUŽBE – SPORNA PITANJA I SHVAĆANJA SUDA)
Voditelji radionice:
Veseljka Kos, dipl. iur., tajnik i viša sudska savjetnica Upravnog suda Republike Hrvatske
Mislav Kolakušić, dipl. iur., viši sudski savjetnik Upravnog suda Republike Hrvatske

Autorski radovi u svezi navedenih tema objavljeni su u zborniku radova Upravno pravo i upravni postupak u praksi – aktualna pitanja i problemi, u izdanju Inžinjerskog biroa d.d. Zagreb

Mislav Kolakušić, dipl. iur.