Arhiva događanja - 2007

 • Objavljeno 22.10.2007.

  22.-23. listopada 2007. HRVATSKO-FRANCUSKI PRAVNI SIMPOZIJ Pod pokroviteljstvom Stjepana Mesića, Predsjednika Republike Hrvatske i Jean-Marc Sauve, Vice-President du Conseil d Etat francais, u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta Pantheon Assas, Pariz II i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanje – Robert Schuman (Zagreb), te uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za upravu, […]

 • Objavljeno 18.10.2007.

  18. i 19. listopada 2007. – Brno, Republika Češka – organizacija baze podataka odluka upravnih sudova U organizaciji TAIEX-a (Europske komisije) i Vrhovnog Upravnog suda Republike Češke, dana 18. i 19. listopada 2007. u Brnu, održan je seminar na temu organizacije baza podataka odluka upravnih sudova država članica EU i država kandidatkinja. Predstavljena je web […]

 • Objavljeno 12.10.2007.

  12. listopada 2007. Pariz, rasprava na temu: Nacionalna uprava (u zemljama članicama EU) i Europska unija U organizaciji Instituta političkih nauka iz Pariza, Državnog savjeta Francuske i Centra za europske studije, u Parizu je 12. listopada 2007. održana rasprava na temu: Nacionalna uprava (u zemljama članicama EU) i Europska unija. Tema je razmotrena raspravom za […]

 • Objavljeno 27.09.2007.

  UPRAVNO PRAVO – AKTUALNOSTI UPRAVNOG SUDOVANJA I UPRAVNE PRAKSE – četvrtak i petak, 27. i 28. rujna 2007. GRAND HOTEL ADRIATIC Opatija UPRAVNOG SUDOVANJA – PREDSTOJEĆE REFORME mr. sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske DRŽAVNI SLUŽBENICI U PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA prof. dr. sc. Jasna Omejec, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u […]

 • Objavljeno 10.09.2007.

  Svečano otvaranje CARDS 2004 Twinning projekta “Podrška razvoju učinkovitijeg i modernijeg funkcioniranja Upravnog suda Republike Hrvatske” Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj i hrvatsko Ministarstvo pravosuđa predstavili su glavne odrednice projekta EU CARDS 2004 pod nazivom “Podrška razvoju učinkovitijeg i modernijeg funkcioniranja Upravnog suda Republike Hrvatske”. Svečano otvaranje projekta održano je u velikoj dvorani Upravnog […]

 • Objavljeno 28.06.2007.

  28. do 30. lipnja 2007. – Budimpešta, Seminar: Direktive EU o minimalnim standardima vezano za pravo azila U organizaciji Međunarodne udruge sudaca za prava izbjeglica (IARLJ) i Odjela za izgradnju institucija Opće uprave za proširenje Europske komisije (TAIEX) u Budimpešti je od 28. do 30. lipnja 2007. održan seminar u svezi primjene Direktiva EU o […]

 • Objavljeno 28.06.2007.

  28. i 29. lipnja 2007 – Ljubljana, u organizaciji Europske udruge upravnih sudaca održan je sastanak i radionica na temu: Azil i useljeništvo Europska udruga upravnih sudaca održala je u Ljubljani, 28. i 29. lipnja 2007. sastanak i radionicu na temu: Azil i useljeništvo. U radu su sudjelovali suci 11 država članica EU, predstavnik UNHCR-a […]

 • Objavljeno 27.06.2007.

  Pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, 27. lipnja 2007. u Zagrebu, u Palači Dverce obilježena je 30. obljetnica Upravnog suda Republike Hrvatske. Uz suce, sudske savjetnike i namještenike Upravnog Suda Republike Hrvatske, na svečanosti su bili prisutni suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske, visokih i drugih sudova u Republici Hrvatskoj, te predstavnici izvršne vlasti Republike […]

 • Objavljeno 11.06.2007.

  Program razmjene pravosudnih dužnosnika – Rumunjska od 11. – 22. lipnja 2007. Sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske mr. sc. Marija Kriletić u organizaciji Europske mreže pravosudnih centara za stručno usavršavanje, prema Programu razmjene pravosudnih dužnosnika boravila je u  Rumunjskoj od 11. – 22. lipnja 2007. Pod mentorstvom sutkinje Gabriele Liliane Berghezan, predsjednice Trgovačkog i upravnog […]

 • Objavljeno 31.05.2007.

  31. svibnja do 2. lipnja 2007. – Beč – Generalna skupština Udruge Europskih  sudaca upravnih sudova. Od 31. svibnja do 2. lipnja 2007. u Beču je održana Generalna skupština Udruge Europskih sudaca upravnih sudova. Udruga Europskih sudaca upravnih sudova član je Europske udruge sudaca. Ciljevi Udruge su zastupanje interesa upravnih sudaca Europe prema institucijama EU […]

 • Objavljeno 16.05.2007.

  16. svibnja 2007. u Karlovcu je održan okrugli stol s radnim nazivom „Izbor, imenovanje i prestanak dužnosti, ostvarivanje profesionalnog razvoja te neovisnost i odgovornost pravosudnih dužnosnika“. U radu okruglog stola sudjelovali su g. Connstantino Longares Barrio – šef Odjela Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, g. Branko Hrvatin – predsjednik Vrhovnog suda RH, gđa. Ana […]

 • Objavljeno 13.05.2007.

  13. i 14. svibnja 2007. u Varšavi je održana Generalna skupština Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije Generalna skupština Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije, održana je 13. i 14. svibnja 2007. u Varšavi. Članovi Generalne skupštine su predsjednici Državnih savjeta i predsjednici Vrhovnih upravnih sudova država članica i […]

 • Objavljeno 07.05.2007.

  Od 7. do 11. svibnja 2007. u Trieru (SR Njemačka) održan je seminar o azilu i migracijama, koji je financiran u sklopu Aeneas Programa Europske komisije za izobrazbu državnih službenika zemalja zapadnog Balkana. Seminar je održan u Europskoj pravnoj akademiji (ERA) u suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). U delegaciji Republike Hrvatske sudjelovali su predstavnici Ministarstva […]

 • Objavljeno 27.04.2007.

  Seminar „Upravno sudovanje u EU“ – Wuerzburg, Njemačka 27. i 28. travnja 2007. Odjel za izgradnju institucija Opće uprave za proširenje Europske komisije (Taiex) i Udruženje europskih upravnih sudaca organizirali su godišnji seminar upravnih sudaca u Wuerzburgu od 27. do 28. travnja 2007. Seminaru su prisustvovali suci upravnih sudova Europske unije, a Republiku Hrvatsku, kao […]

 • Objavljeno 27.04.2007.

  Hrvatsko-njemački pravnički simpozij – Split, 27. – 28. travnja 2007. Organizatori: Friedrich – Ebert – Stiftung, Bonn/Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu,  Institut za pravnu i ustavnu povijest Pravoznanstvenoga fakulteta Sveučilišta u Beču i  Akademija pravnih znanosti Hrvatske za znanstveni projekt “Pravni sistem: temeljni problemi”  sazvali su simpozij koji se je održao u Splitu dana […]

 • Objavljeno 26.04.2007.

  Radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s predsjednicima visokih sudova u Republici Hrvatskoj i predsjednicima županijskih sudova i stručni sastanak sudaca i sudskih savjetnika – Nacionalni park Plitvička Jezera – 26. i 27. travnja 2007. U Nacionalnom parku Plitvička Jezera, u hotelu Jezero, 26. i 27. travnja 2007. održan je radni sastanak predsjednika Vrhovnog […]

 • Objavljeno 25.04.2007.

  Savjetovanje: „Gradnja i komunalno gospodarstvo“ „Novi informator“ d.o.o Zagreb, organizirao je savjetovanje na temu „Gradnja i komunalno gospodarstvo“.  Savjetovanje je održano u Zagrebu 25. travnja 2007. Na savjetovanju su sudjelovali suci Upravnog suda Republike Hrvatske Božo Gagro i Marina Kosović Marković, koji su sudionike upoznali s upravnosudskom praksom u području gradnje i prostornog uređenja.

 • Objavljeno 15.03.2007.

  U organizaciji Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova u Europskoj Uniji, 15. i 16. ožujka 2007. u Parizu je održan seminar o upravnom sudovanju država članica EU. Seminaru su prisustvovali predstavnici upravnih sudova svih 27 država članica i predstavnici Republike Hrvatske i Republike Turske, kao promatrači. Upravni sud Republike Hrvatske predstavljala je Ljiljana Karlovčan […]

 • Objavljeno 21.02.2007.

  21. do 23. veljače 2007. u Skopju je u okviru CARDS Regionalnog projekta (Module 2) održan Regionalni okrugli stol na temu: „Zajednički standardi ovršnih sistema država članica EU“. Sudionici okruglog stola bili su predstavnici šest država članica CARDS Regionalnog projekta. Ispred Upravnog suda Republike Hrvatske na okruglom stolu sudjelovala je viša sudska savjetnica Inga Vezmar […]

 • Objavljeno 02.02.2007.

  Predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske mr.sc. Ivica Kujundžić i sudac Boris Marković, sudjelovali su na savjetovanju  „Značaj i uloga Upravnog suda“. Savjetovanje je održano 2. i 3. veljače 2007. u Budvi, u organizaciji Upravnog suda Republike Crne Gore i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Na savjetovanju je razmatran rad Upravnog suda Republike Crne Gore […]

 • Objavljeno 26.01.2007.

  Sudac Upravnog suda Republike Hrvatske, Ljiljana Karlovačan – Đurović, predsjednik Imovinsko-pravnog odjela Suda, sudjelovala je dana 26. siječnja 2007. u Bruxellesu na seminaru pod nazivom: Državno sudstvo o članku 7. Okvirne Direktive 2002/21/EC za elektronske komunikacije. Seminar je održan u organizaciji Europskog instituta za javnu upravu, a u njegovu radu su sudjelovali suci iz šesnaest […]

 • Objavljeno 16.01.2007.

  Na Upravnom sudu Republike Hrvatske 16. siječnja 2007. održana je radionica UPRAVNO ZAKONODAVSTVO I SUDOVANJE – EUROPSKA PERSPEKTIVA Predavači: Urlich Karpen, profesor na Pravnom fakultetu u Hamburgu; tema – Uvod u sustav njemačkog upravnog sudovanja, Wolfgang Rusch, voditelj CARDS projekta „Potpora reformi javne uprave i državne službe“ Tema – Bolja regulativa: moderni europski standardi zakonodavstva […]