Arhiva događanja - 2008

 • Objavljeno 04.12.2008.

  4. i 5. prosinac 2008. – Crna Gora, Bečići – Seminar: Privremena mjera i usmena rasprava u upravnom sporu U organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore – Centra za edukaciju nositelja pravosudne funkcije i financijsku potporu Kraljevine Nizozemske, Ministarstva vanjskih poslova, Centra za međunarodnu pravnu suradnju, u Bečićima (Crna Gora) 4. i 5. prosinca 2008. održan […]

 • Objavljeno 17.11.2008.

  17. i 18. studeni 2008 – Tirana, Albanija – seminar o AARHUS Konvenciji U organizaciji Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) u Tirani je 17. i 18. studenog 2008. organiziran seminar za suce visokih sudova na temu Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu na području zaštite okoliša (AARHUS konvencija). […]

 • Objavljeno 10.11.2008.

  10. do 14. studenoga 2008. – studijsko putovanje u Nizozemsku U okviru CARDS Twinning 2004 projekta „Reforma azila II“ organizirano je studijsko putovanje u Kraljevinu Nizozemsku. Cilj putovanja bio je upoznavanje predstavnika Povjerenstva za azil i predstavnika Upravnog suda Republike Hrvatske sa sustavom azila u Nizozemskoj. Hrvatsku delegaciju činili su predsjednik, članovi i zapisničar Povjerenstva […]

 • Objavljeno 02.10.2008.

  U Opatiji je 2. i 3. listopada 2008. održano savjetovanje pod radnim nazivom: Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2008. Savjetovanje je otvorio direktor Inženjerskog biroa d.d. dr.sc. Mladen Mlinarević i tom je prilikom pročitao pismo koje je organizatorima i sudionicima savjetovanja uputila predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske prof. dr.sc. Jasna […]

 • Objavljeno 30.09.2008.

  Riga, 30. rujna do 1. listopada 2008. – Stručno usavršavanje sudaca upravnih sudova U organizaciji Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) u Rigi (Latvija) održana je 30. rujna i 1. listopada 2008. radionica: Stručno usavršavanje sudaca upravnih sudova. Radionicu je otvorio sudac Victor Hall, EJTN Secretary General. Predstavnici Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova EU, […]

 • Objavljeno 26.09.2008.

  Rijeka, 26. i 27. rujna 2008. – Socijalna prava kao temeljna ljudska prava U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hanns Seidel Stiftung održano je u Rijeci, 26. i 27. rujna 2008. savjetovanje pod radnim nazivom: Socijalna prava kao temeljna ljudska prava. Savjetovanje su otvorili dekan Pravnog fakulteta u Rijeci, prof.dr.sc. Miomir Matulović, Hans […]

 • Objavljeno 12.09.2008.

  12. rujna 2008. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Strateški dokument za izradu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima i nacrt smjernica za izradu Zakona o upravnim sporovima Na 43. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Strateški dokument za izradu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima i nacrt smjernica za izradu Zakona o upravnim sporovima. Predviđena […]

 • Objavljeno 25.05.2008.

  25. do 31. svibnja 2008. – Studijsko putovanje U okviru CARDS 2004 Twinning projekta “Podrška razvoju učinkovitijeg i modernijeg funkcioniranja Upravnog suda Republike Hrvatske” organizirano je studijsko putovanje u zemlje partnere Twinning projekta, Republiku Austriju i Republiku Njemačku. Cilj putovanja bio je upoznavanje sudaca i savjetnika Upravnog suda Republike Hrvatske s načinom rada upravnih sudova […]

 • Objavljeno 28.04.2008.

  28. i 29. travnja 2008. na Brijunima je održan radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s predsjednicima visokih i županijskih sudova u RH Redoviti radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske s predsjednicima visokih sudova u Republici Hrvatskoj, predsjednicima svih županijskih sudova u Republici Hrvatskoj, predsjednicima općinskih sudova u Splitu, Osijeku i Rijeci, te […]

 • Objavljeno 25.04.2008.

  Split, 25. i 26. travnja 2008. – HRVATSKO – NJEMAČKI PRAVNIČKI SIMPOZIJ U organizaciji zaklade Friedrich Ebert, Bonn/Zagreb, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Beču, Pravnoznanstvenog fakulteta – Instituta za povijest prava i ustava, Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za pravnu i socijalnu filozofiju i Znanstvenog projekta Pravni sistem: temeljni problem, u Splitu […]

 • Objavljeno 10.04.2008.

  Savjetovanje pravnika – Poreč, 10. do 12. travnja 2008. U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u Poreču je od 10. do 12. travnja 2008. održano savjetovanje na kojem su razmatrane teme iz područja vlasništva i drugih stvarnih prava, obveznog prava, te građanskog i upravnog postupka. Savjetovanje je otvorio dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci […]

 • Objavljeno 03.04.2008.

  Nica – od 3. do 5. travnja 2008. – sastanak upravnih sudaca Europe U organizaciji Udruge upravnih sudaca Europe održan je u Nici (Republika Francuska) u trajanju od 3. do 5. travnja 2008. sastanak sudaca upravnih sudova Europe. Sastanak je bio posvećen razmatranju standarda koji se odnose na nezavisnost i učinkovitost upravnog sudovanja, a temeljio […]

 • Objavljeno 14.02.2008.

  Reorganizacija upravnog sudstva Mr. sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske i Ljiljana Karlovčan-Đurović, zamjenica predsjednika, upoznali su visoke predstavnike sudbene vlasti Republike Francuske, na čelu s potpredsjednikom francuskog Državnog savjeta, g. Jean –Marc Sauvè, s temeljnim odrednicama predstojeće reorganizacije upravnog sudstva. Na Hrvatsko-francuskom pravnom simpoziju, koji je održan u Splitu 22. i 23. […]

 • Objavljeno 05.02.2008.

  Savjetovanje: „Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa“ „Inženjerski biro“ d.d. Zagreb, organizirao je savjetovanje u svezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/2007) i podzakonskih propisa koji se donose na temelju tog Zakona. Savjetovanje je održano u Zagrebu 5. i 6. veljače 2008. Uz djelatnike Ureda za javnu nabavu […]

 • Objavljeno 28.01.2008.

  28. siječnja 2008. u Bruxellesu je održan seminar Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije Udruga Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske Unije održala je 28. siječnja 2008. u Bruxellesu seminar na temu: Nacionalni upravni sudovi i pravo zaštite okoliša EU. U okviru teme održane su dvije panel-diskusije: 1. Pravo na pristup […]