Arhiva događanja - 2013

 • Objavljeno 18.12.2013.

  U organizaciji ACA-Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union) održan je u Parizu, 18. prosinca 2013. seminar pod nazivom „Soft law, legal norms and sources of law“ za suce vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda […]

 • Objavljeno 18.12.2013.

  Pravosudna akademija Republike Hrvatske je u suradnji s Europskim institutom za javnu upravu (EIPA) organizirala seminar pod nazivom „Pravo tržišnog natjecanja Europske unije – uloga nacionalnih sudaca“. Seminar je održan 18. i 19. prosinca 2013. godine u Pravosudnoj akademiji. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš-Beroš i Senka Orlić-Zaninović.

 • Objavljeno 12.12.2013.

  U organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN), 12. i 13. prosinca 2013. održan je u Beču seminar na temu „Pravo azila Europske unije“. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Biserka Kalauz i Gordana Marušić-Babić.

 • Objavljeno 06.12.2013.

  U organizaciji Narodnih novina d.d., Zagreb, dana 6. prosinca 2013. godine organizirana je radionica „Pravo europske unije na internetu“ na kojoj je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Jasminka Jenjić.

 • Objavljeno 23.11.2013.

  U organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas, Pariz II, Državnog savjeta Francuske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja održan je 7. simpozij Hrvatsko – francuski upravnopravni dani, na temu „Promjene u upravnom sudovanju“, Split, 23. i […]

 • Objavljeno 21.11.2013.

  U organizaciji Europske komisije u suradnji s Bristol Law School i Sveučilištem u Palermu održan je od 21. do 24.11.2013. godine seminar za suce na temu „ EU Zakon o tržišnom natjecanju“. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Jenjić Jasminka i Štefan Sanja.

 • Objavljeno 22.10.2013.

  U organizaciji Europskog patentnog ureda (EPO) u okviru suradnje EPO-a i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske dana 22. i 23. listopada 2013. godine u München-u, Republika Njemačka održana je dvodnevna konferencija iz područja prava patenata pod punim nazivom „EPO Boards of Appeal and key decisions 2013.“. Na konferenciji su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog […]

 • Objavljeno 15.10.2013.

  U organizaciji Hrvatske obrtničke komore pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske dana 15. i 16. listopada 2013. godine u Hrvatskoj obrtničkoj komori organizirana je 4. Međunarodna konferencija na temu „Alternativno rješavanje sporova-suradnja uprave i pravosuđa […]

 • Objavljeno 10.10.2013.

  Inženjerski biro d.d. Zagreb u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci organizirao je savjetovanje pod nazivom „Aktualnosti primjene propisa upravnog prava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“, Opatija, 10. i 11. listopada 2013. godine. Na savjetovanju su izlaganje imali: mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Upravnosudska provjera zakonitosti […]

 • Objavljeno 03.10.2013.

  U okviru Programa razmjene pravosudnih dužnosnika Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) inozemni suci i državni odvjetnici posjetili su Visoki upravni sud Republike Hrvatske 3. listopada 2013. godine. U okviru posjeta zamjenica predsjednika Suda Dijana Vidović, te predsjednice Odjela Suda, sutkinje Marina Kosović-Marković, Lidija Rostaš-Beroš i Inga Vezmar Barlek, upoznale su goste s radom Suda i […]

 • Objavljeno 02.10.2013.

  Pravosudna akademija u suradnji s Akademijom za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo organizirala je seminar pod nazivom „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“, Zagreb, 2. listopada 2013. godine. Na seminaru su sudjelovali: Senka Orlić-Zaninović i Lidija Vukičević, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 30.09.2013.

  Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, a u organizaciji GONG-a održana je konferencija pod nazivom „Povjerenik ni na nebu ni na zemlji“, Zagreb, 30. rujna 2013. godine. Na konferenciji je sudjelovala Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 08.07.2013.

  Europska patentna akademija, koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda (European Patent Office – EPO), temeljem suradnje EPO–a i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske organizirala je poseban studijski posjet Europskom patentnom uredu za suce iz Hrvatske, München, 8. do 10. srpnja 2013. godine. Studijski posjet organiziran je kako bi se sudionicima omogućilo bolje […]

 • Objavljeno 02.07.2013.

  U organizaciji Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) održan je Javni stručni skup na temu „HRVATSKA U SUSTAVU ŽIGA I DIZAJNA ZAJEDNICE“, Hotel International, Zagreb, 2. srpnja 2013. godine. Uvodno izlaganje imali su: Ljiljana Kuterovac, ravnateljica, DZIV, Sandra Artuković-Kunšt, zamjenica […]

 • Objavljeno 11.06.2013.

  Narodne novine d.d. u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirale su savjetovanje „Novosti u upravnom pravu i upravno–sudskoj praksi“, Zagreb, Hotel Westin, 11. lipnja 2013. godine. Urednik savjetovanja bio je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Uvodno izlaganje imali su: dr. sc. Petar Piskač, predsjednik uprave Narodne novine d.d., Sandra Artuković […]

 • Objavljeno 27.05.2013.

  Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić sudjelovao je na skupštini Udruge državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija država članica EU, koja je održana 27. i 28. svibnja 2013. u Državnom savjetu Francuske u Parizu pod predsjedanjem g. Jean – Marc Sauvea. Na skupštini Udruge posebno je pozdravljen ulazak Republike Hrvatske u EU, zbog […]

 • Objavljeno 27.05.2013.

  U organizaciji Inter–University Centre (IUC) Dubrovnik održana je osma konferencija Public and Private Justice (PPJ) na kojoj je razmatrana tema pod nazivom: Dispute Resolution in Modern Societies, Evidence in Civil Procedure (Rješavanje sporova u modernim društvima, Dokazi u parničnom postupku), Dubrovnik, 27. do 31. svibnja 2013. godine. Konferencija je organizirana u suradnji s EU JUST […]

 • Objavljeno 25.05.2013.

  U organizaciji Centra za liberalno–demokratske studije (CLDS) održan je seminar na temu „Sudska praksa u predmetima zaštite tržišnog natjecanja i reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj“, Beograd, 25. svibnja 2013. godine. Gost predavač iz Republike Hrvatske bila je Senka Orlić-Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, u čijem je predavanju analizirana recentna praksa Visokog upravnog […]

 • Objavljeno 24.05.2013.

  U organizaciji Pravosudne akademije održane su stručne radionice za suce i savjetnike Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika pod nazivom „Ocjena zakonitosti općih akata“, Zagreb, 24. i 28. svibnja 2013. godine. Voditeljice radionica bile su: Ana Berlengi–Fellner, Ljiljana Karlovčan–Đurović, Sanja Otočan i Blanša Turić, sutkinje Visokog upravnog suda Republike […]

 • Objavljeno 09.05.2013.

  U organizaciji Pravosudne akademije održane su stručne radionice za savjetnike Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika pod nazivom „Pravni lijekovi u upravnom sporu“, Zagreb, 9. i 22. svibnja 2013. godine. Voditeljice radionica bile su: Marina Kosović Marković i mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 17.04.2013.

  U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom održano je XIX. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak)“, Poreč, 17. do 19. travnja 2013. godine. Na savjetovanju je održan i Okrugli stol iz upravnog prava na temu „Prvostupanjski upravni spor“ sa uvodnim […]

 • Objavljeno 12.04.2013.

  U organizaciji Pravosudne akademije održane su stručne radionice za savjetnike Upravnog suda u Zagrebu, savjetnike Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika pod nazivom „Prvostupanjski upravni spor“, Zagreb, 12. i 24. travnja 2013. godine Voditelji radionica bili su: Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Meri Dominis Herman, […]

 • Objavljeno 10.04.2013.

  U organizaciji Pravosudne akademije Makedonije u suradnji s TAIEX – om organizirana je regionalna konferencija namijenjena sucima koji se u svome radu susreću s problematikom azila, Skopje, 10. do 12, travnja 2013. godine. Na regionalnoj konferenciji sudjelovali su: Fedora Lovričević Stojanović i Gordana Marušić Babić, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Željka Zrilić Ježek, sutkinja […]