Arhiva događanja - 2018

 • Antidiskriminacijsko zakonodavstvo- upravno pravni aspekt

  Objavljeno 14.12.2018.

  O upravnopravnom aspektu antidiskriminacijskog zakonodavstva, u organizaciji Pravosudne akademije, održane su dvije jednodnevne radionice, prva 15. studenog i druga 14. prosinca 2018.godine. O sudskoj praksi i pravnom okviru ovog pravnog područja predavale su dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Uz brojne suce redovnih sudova na radionici su sudjelovali suci i sudski savjetnici upravnih sudova […]

 • Regionalna konferencija:“Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unaprjeđenje primjene prakse Europskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“

  Objavljeno 13.12.2018.

  Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u suradnji s Upravnim sudom Crne Gore i Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, u sklopu projekta:“Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unaprjeđenje primjene prakse Europskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, „Fill“, organizirao je 12. i 13. prosinca 2018. u Budvi, regionalnu konferenciju za suce […]

 • VI. Savjetovanje:“Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi“

  Objavljeno 07.12.2018.

  U Zagrebu, u organizaciji društva Organizator d.o.o. Zagreb i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 7. prosinca 2018., održano je tradicionalno, šesto po redu Savjetovanje pod nazivom „Novosti  u  upravnom  pravu i  upravnosudskoj  praksi“. Nakon što su prisutne suce, sudske savjetnike i ostale predstavnike pravne struke pozdravili predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Vrhovnog suda […]

 • Projekt INFORM

  Objavljeno 04.12.2018.

  U  Leidenu, Nizozemska, 3. i 4. prosinca 2018., u projektu deset sveučilišta pod nazivom „Inform“, održan je seminar o Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Na seminaru su sudjelovale dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Program: Program INFORM workshop 3-4 Dec 2018 v03

 • Seminar o upravnom pravu u Europskoj uniji

  Objavljeno 04.12.2018.

  CA Europe i Federalni upravni sud Njemačke organizirali su Seminar o upravnom pravu u Europskoj uniji. Seminar je održan u Kolnu, Njemačka, od 2. do 4. prosinca 2018. i bio je posvećen izradi sudske odluke u pojedinačnom upravnom sporu. Seminaru je prisustvovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Seminar “Due Process”

  Objavljeno 18.10.2018.

  18. i 19. listopada 2018. u Tallinnu, Estonija, je održan seminar “Due Process”. Seminar je organizirala Udruga Državnih Savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA-Europe) u suradnji s Vrhovnim sudom Estonije. Na seminaru je bilo prisutno više od pedeset sudionika s Državnih Savjeta i Vrhovnih upravnih sudova iz 25 država članica ACA-e, kao i […]

 • Posjet predsjednika građanskog suda u Berlinu

  Objavljeno 17.10.2018.

  U okviru programa razmjene Europske mreže institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) i u organizaciji Pravosudne akademije, Visoki upravni sud Republike Hrvatske je 17. listopada 2018. posjetio predsjednik građanskog suda u Berlinu, gdje su ga s radom suda, upoznale zamjenica predsjednika suda i sutkinja tog suda.

 • Sastanak podskupine za upravno pravo EJTN-a

  Objavljeno 16.10.2018.

  U dane 19. i 20. rujna 2018. godine, održan je u Brussels-u sastanak Podskupine za upravno pravo EJTN-a na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Na sastanku je raspravljano o programima edukacija EJTN-a za 2019. godinu.

 • Savjetovanje Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja 2018.

  Objavljeno 04.10.2018.

  4. i 5. listopada 2018., u Opatiji, u organizaciji društva Organizator d.o.o. i u suradnji s Ministarstvom uprave Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Pravnim fakultetom u Rijeci, održano je savjetovanje Aktualnosti upravne prakse i upravnog sudovanja- 2018. Uz ministra uprave i državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa prisutne je pozdravio i predsjednik Visokog […]

 • Radionica o antidiskriminacijskom zakonodavstvu

  Objavljeno 01.10.2018.

  U dane 1. i ponovno 15. listopada 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održana je radionica o antidiskriminacijskom zakonodavstvu. S građansko pravnog aspekta ovu su temu predočile sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a radionicama su prisustvovale sutkinja i savjetnice Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 26.09.2018.

  U Zadru, 26. do 28. rujna 2018. godine, u organizaciji Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) i u suradnji s predstavnicima Pravosudne akademije i Rektoratom Sveučilišta u Zadru održan je seminar o osnovama europskog pravnog okvira za zaštitu tržišnog natjecanja, pod nazivom: „Basic Antitrust“. Program seminara, na kojem su sucima iz država Europske unije, predavali uvaženi […]

 • Objavljeno 24.09.2018.

  U uredu pučke pravobraniteljice, dana 24. rujna 2018. godine, održan je stručni skup pod nazivom: “Ljudsko pravo na vodu- je li vrijeme za zaštitu Ustavom?“. Na skupu je ponovno ukazano da nedostupnost pouzdane, zdravstveno ispravne vode može ugroziti temeljna ljudska prava građana i posljedično utjecati i na iseljavanje stanovništva. Stoga je na skupu bilo govora […]

 • Objavljeno 19.09.2018.

  U dane 19. i 20. rujna 2018. godine, održan je u Brussels-u sastanak Podskupine za upravno pravo EJTN-a na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Na sastanku je raspravljano o programima edukacija EJTN-a za 2019. godinu.

 • Objavljeno 18.09.2018.

  Pravosudna akademija u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, je dana 18. rujna 2018. godine, organizirala Okrugli stol na temu izrade programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i stručnjaka zaposlenih u sustavu pravosuđa specijaliziranih za predmete u kojima sudjeluju djeca. Na Okruglom stolu, na kojem je sudjelovala i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, prikupljali […]

 • Objavljeno 17.09.2018.

  U Barceloni, dana 17. i 18. rujna 2018. godine održan je uvodni tečaj u program e- učenja o temi: „Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“ za suce i državne odvjetnike iz Hrvatske, Grčke i Španjolske. Između 25 polaznika tečaja, koji organizira Program HELP Vijeća Europe, bila je i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 13.09.2018.

  Tijekom 13. i 14. rujna 2018. godine u Sredozemnom institutu za istraživanje života (Mediterranean Institute for Life Sciences), pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa, u Splitu su održani su 12. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani. Organizatori ovog tradicionalnog međunarodnog simpozija su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Sveučilište Pantheon Assas – Pariz II, Državni savjet Francuske, Visoki […]

 • Objavljeno 12.09.2018.

  Međunarodno udruženje sudaca za izbjegličko pravo (International Association of Refugee Law Judges- IARLJ) organiziralo je konferenciju o temi: „Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu u azilnom pravu EU“, koja se održavala od 12. do 14. rujna 2018. godine u Kataniji, Sicilija. IARLJ nastoji poticati znanje da je zaštita od progona zbog rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj […]

 • Objavljeno 20.06.2018.

  U povodu pete obljetnice članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji i 45. obljetnice riječkog Sveučilišta i pravnog studija u Rijeci, Sveučilište u Rijeci i riječki Pravni fakultet organizirali su okrugli stol na temu: “Pet godina Hrvatske u Europskoj uniji – pogled iz pravosuđa”. Na skupu je predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, govorio o odnosu hrvatskog […]

 • Objavljeno 12.06.2018.

  Pravosudna akademija u suradnji s Vrhovnim sudom Republike Hrvatske organizirala je jednodnevnu radionicu, održanu 12. lipnja 2018. u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, pod nazivom „Sudska Praksa-SupraNova- Odabir, indeksiranje i objava sudskih odluka za portal SP-RC Zagreb“. Radionici su prisustvovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, voditelj regionalnog centra te suci i sudski savjetnici koji sudjeluju […]

 • Objavljeno 05.06.2018.

  U dane 5. i 6. lipnja 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, pod vodstvom zamjenice ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i sutkinje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, održan je seminar o temi: „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni i specijalistički modul“. Na seminaru namijenjenom pravosudnim dužnosnicima, poglavito sucima građanskog, trgovačkog i upravno pravnog područja, sudjelovala […]

 • Objavljeno 29.05.2018.

  Dana 29. svibnja 2018., u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, u sklopu programa stručnog usavršavanja sudaca, održana je radionica o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda – građanskopravni aspekt. Na radionici, u kojoj su sudjelovali sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, obrađeni su građansko pravni aspekti članka 8. Konvencije i članka 1. Protokola […]

 • Objavljeno 21.05.2018.

  U dane 28. i 21. svibnja 2018. u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, održane su jednodnevne radionice posvećene Konvenciji o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija). Radionice pod nazivom „Aarhurška konvencija“, vodile su profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te se […]

 • Objavljeno 16.05.2018.

  U dane 16. do 18. svibnja 2018. u Opatiji, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu, održan je 56. susret pravnika – Opatija ’18 Aktualnosti zakonodavstva i prakse. Na seminaru na kojem su obrađene brojne aktualne teme i teme od značaja za pravni okvir hrvatskog gospodarstva, predavali su mnogi predstavnici hrvatske akademske zajednice i […]

 • Objavljeno 14.05.2018.

  U Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, dana 14. i 15. svibnja 2018. održana je dvodnevna radionica pod nazivom:“Stečaj potrošača i potrošačko pravo“, koju su vodile sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Prvi dan radionice je bio posvećen dvjema Europskim direktivama i to Direktivi 2008/48/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. […]

 • Objavljeno 14.05.2018.

  U Den Haagu, dana 14. svibnja 2018. u organizaciji ACA EUROPE i Državnog savjeta Nizozemske održan je simpozij o temi:“Tehnologija i pravo“, a dana 15. svibnja 2018. održana je Generalna skupština ACA EUROPE i seminar pod nazivom:“2017. EU pravosuđe- rezultati“. Među uzvanicima koji su sudjelovali u ovim događajima bila je i zamjenica predsjednika Visokog upravnog […]

 • Objavljeno 11.05.2018.

  U dane 11. i 12. svibnja 2018., u organizaciji Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, povodom pete obljetnice hrvatskog članstva u EU, održana je Konferencija pod nazivom:“Uloga prava i sudova u promijeni europske zajednice“. Konferenciji, kojoj je prisustvovao predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, izlagali su profesori s Pravnog fakulteta u Zagrebu, […]

 • Objavljeno 10.05.2018.

  Dana 10. svibnja 2018. pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske održana je 5. Konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana:“Provedbeni prioriteti i novi izazovi“. Konferenciju je organizirao Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Hrvatskim društvom za pravo i politiku tržišnog natjecanja […]

 • Objavljeno 08.05.2018.

  Dana 8. svibnja 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održana je edukacija na temu:“Azil i migracije“, koju je organizirao Ured pučke pravobraniteljice u suradnji s Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz […]

 • Objavljeno 08.05.2018.

  Od 8. do 10. svibnja 2018., u organizaciji Centra za mirenje i Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u Trakošćanu je 8., 9. i 10. svibnja 2018. godine održan XV. Kolokvij o arbitraži i mirenju. U radu Kolokvija, uz članove Predsjedništva Sudišta, sudjelovali su suci Vrhovnog suda, Visokog trgovačkog suda, Županijskog suda u Zagrebu, […]

 • Objavljeno 04.05.2018.

  U Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, 4. svibnja 2018., održana je radionica pod nazivom:“Pravno nazivlje i hrvatski jezik u pravosudnim odlukama“ koju su vodili sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i viši znanstveni suradnik u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na radionici, kojoj su prisustvovali suci i sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, raspravljalo se […]

 • Objavljeno 04.05.2018.

  U dane 4. i 5. svibnja 2018. u Šibeniku je održana XXIII. redovna skupština Hrvatske javnobilježničke komore, kojoj je, kao uzvanik, prisustvovalo predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Više na: http://www.hjk.hr/Naslovnica/Vijesti/ArticleId/173/oamid/602

 • Objavljeno 17.04.2018.

  Dana 17. travnja 2018., u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, u sklopu programa cijeloživotnog usavršavanja sudaca, održana je radionica o ustavnosudskoj kontroli akata donesenih u objektivnom upravnom sporu. Radionicu, na kojoj su kroz praksu Ustavnog suda i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske obrađeni ustavnopravni aspekti kontrole akata donesenih u objektivnom upravnom sporu i predočeni problemi koji […]

 • Objavljeno 11.04.2018.

  U dane 11. do 13. travnja u Poreču, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske i Hrvatske javnobilježničke komore održano je XXIV. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“ (vlasništvo-obveze-postupak). Savjetovanje je, u ozračju proslave 45. godina osnutka Sveučilišta i Pravnog fakulteta u Rijeci, otvoreno pozdravnim govorima prof.dr. sc. Vesne Crnić-Grotić, dekanice Pravnog […]

 • Objavljeno 10.04.2018.

  Dana 10. travnja 2018. u Pravosudnoj Akademiji u Zagrebu, u okviru projekta Ureda pučke pravobraniteljice, koji taj Ured provodi u suradnji sa Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzman iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke, održana je […]

 • Objavljeno 22.03.2018.

  Dana 22. ožujka 2018. u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske održan je svečani prijem visoke delegacije predstavnika Ministarstva privrede Republike Srbije pod nazivom “Chapter 6 – Serbian High Delegation’s visit to Croatia, na početku studijskog posjeta delegacije, u okviru projekta pravne podrške pregovorima- PLAC II. Delegaciji, koju je predvodio pomoćnik ministra Ministarstva privrede Republike Srbije, pozdravio […]

 • Objavljeno 15.03.2018.

  U organizaciji društva Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, održano je 15. ožujka 2018. g., u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, jednodnevno savjetovanje pod nazivom:“Otvoreni postupak javne nabave- od pripreme postupka do izvršenja ugovora, korak po korak kroz praksu“. Savjetovanje je organizirano u okviru Programa usavršavanja u području javne nabave koji je odobren od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i […]

 • Objavljeno 13.03.2018.

  Dana 13. ožujka 2018., u Pravosudnoj Akademiji, održana je svečanost zatvaranja projekta “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unaprjeđenje edukacije o EU pravu i on-line učenje“ (CRO-EULAW). Pravosudna akademija je provodila projekt kao korisnička institucija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske i nizozemskim Centrom za međunarodnu pravosudnu suradnju. Provedba projekta počela je […]

 • Objavljeno 06.03.2018.

  Dana 6. ožujka 2018. u organizaciji Hrvatskog pravnog centra, održan je sastanak Koordinacije za azil o temi: „Zbrinjavanje izbjeglica u Hrvatskoj u okviru programa premještanja i preseljenja“, na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević Stojanović.

 • Objavljeno 27.02.2018.

  Dana 27. veljače 2018. u organizaciji društva DIB-pametna rješenja d.o.o. održana je jednodnevna radionica na temu:“Novine u pripremi i izradi dokumentacije o javnoj nabavi, priprema ponude, novine kod okvirnog sporazuma“. Radionicu, na kojoj su pojašnjene bitne novine u izradi dokumentacije o javnoj nabavi s naglaskom na isključenje i uvjete sposobnosti, kao i priprema ponude u […]

 • Objavljeno 07.02.2018.

  U dane 7. i 8. veljače 2018. u Budvi, pod pokroviteljstvom Europske Unije i Vijeća Europe, u organizaciji Upravnog suda Crne Gore, održana je radionica pod nazivom:“Primjena Europske konvencije o ljudskim pravima u praksi upravnih sudova – razmjena regionalnog iskustva“. Na radionici su svoja iskustva o sporu pune jurisdikcije i primjeni prava na suđenje u […]

 • Objavljeno 07.02.2018.

  Dana 7. veljače 2018. u Bucharestu održan je prvi ovogodišnji sastanak Podskupine za upravno pravo, Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) na kojem je kao članica podskupine sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić- Zaninović. Na sastanku je potvrđen program edukacije sudaca, u organizaciji EJTN-a za 2018. godinu i dogovoren raspored obveza za organiziranje […]

 • Objavljeno 31.01.2018.

  Dana 31. siječnja 2018., u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku- Prijelazni instrument Twinning projekt “Poboljšanje kvalitete stručnog usavršavanja u pravosudnom sustavu kroz unaprjeđenje edukacije o EU pravu i on-line učenje” (CRO EULAW), održana je jednodnevna radionica o:“Pravu tržišnog natjecanja Europske Unije“. Radionicu su u svojstvu predavača vodili profesor Siniša […]