U Zadru, 26. do 28. rujna 2018. godine, u organizaciji Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) i u suradnji s predstavnicima Pravosudne akademije i Rektoratom Sveučilišta u Zadru održan je seminar o osnovama europskog pravnog okvira za zaštitu tržišnog natjecanja, pod nazivom: „Basic Antitrust“. Program seminara, na kojem su sucima iz država Europske unije, predavali uvaženi profesori i suci, izradila je članica podskupine za upravno pravo EJTN-a, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.
Program Radionice 26i29092018