ACA EUROPE, „Opća skupština i seminar Uloga pristupa Vrhovnim upravnim sudovima“

Od 12. do 14. svibnja 2019. u Berlinu, Savezna republika Njemačka“, u organizaciji Saveznog upravnog suda Njemačke i ACA-Europe, održana je Opća skupština ACA Europe i seminar „Uloga pristupa Vrhovnim upravnim sudovima“. Općoj skupštini od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske prisustvovali su predsjednik suda Ante Galić i zamjenica predsjednika suda mr.sc. Inga Vezmar-Barlek.

Sažetak seminara