Velika dvorana Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Događanja

 • Dublin; „How our courts decide: The decision-making processes of Supreme Administrative Courts“, 25. i 26. ožujka 2019.

  Objavljeno 05.04.2019.

  U Dublinu, Republika Irska, 25. i 26. ožujka 2019., u organizaciji Vrhovnog suda Irske i ACA-Europe, održan je seminar pod nazivom „ How our courts decide: The decision-making processes of Supreme Administrative Courts“. Od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske seminaru su prisustvovali predsjednik Suda Ante Galić i zamjenica predsjednika Suda mr.sc. Inga Vezmar-Barlek.   […]

 • Antidiskriminacijsko zakonodavstvo- upravno pravni aspekt

  Objavljeno 14.12.2018.

  O upravnopravnom aspektu antidiskriminacijskog zakonodavstva, u organizaciji Pravosudne akademije, održane su dvije jednodnevne radionice, prva 15. studenog i druga 14. prosinca 2018.godine. O sudskoj praksi i pravnom okviru ovog pravnog područja predavale su dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Uz brojne suce redovnih sudova na radionici su sudjelovali suci i sudski savjetnici upravnih sudova […]

 • Regionalna konferencija:“Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unaprjeđenje primjene prakse Europskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“

  Objavljeno 13.12.2018.

  Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u suradnji s Upravnim sudom Crne Gore i Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, u sklopu projekta:“Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unaprjeđenje primjene prakse Europskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, „Fill“, organizirao je 12. i 13. prosinca 2018. u Budvi, regionalnu konferenciju za suce […]

 • VI. Savjetovanje:“Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi“

  Objavljeno 07.12.2018.

  U Zagrebu, u organizaciji društva Organizator d.o.o. Zagreb i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 7. prosinca 2018., održano je tradicionalno, šesto po redu Savjetovanje pod nazivom „Novosti  u  upravnom  pravu i  upravnosudskoj  praksi“. Nakon što su prisutne suce, sudske savjetnike i ostale predstavnike pravne struke pozdravili predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Vrhovnog suda […]

 • Projekt INFORM

  Objavljeno 04.12.2018.

  U  Leidenu, Nizozemska, 3. i 4. prosinca 2018., u projektu deset sveučilišta pod nazivom „Inform“, održan je seminar o Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Na seminaru su sudjelovale dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Program: Program INFORM workshop 3-4 Dec 2018 v03