Velika dvorana Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Događanja

 • Pravosudna akademija „Specifičnost spora pune jurisdikcije“, Zagreb, 8. rujna 2020.

  Objavljeno 10.09.2020.

  Dana 8. rujna 2020. u organizaciji Pravosudne akademije, održana je radionica o temi: „Specifičnost spora pune jurisdikcije“. Voditelji radionice bili su mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i prof. dr.sc. Dario Đerđa, profesor upravnog prava, Sveučilišta u Rijeci.  Radionicama su prisustvovali sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Blanša Turić i viša […]

 • Pravosudna akademija, EJTN webinar „Upravno pravo i upravni postupak u pravu EU“, Zagreb, 29. i 30 lipnja 2020.

  Objavljeno 01.07.2020.

  Dana 29. i 30. lipnja 2020. u organizaciji Pravosudne akademije, održan je webinar o temi: „Upravno pravo i upravni postupak u pravu EU“.  Webinaru su prisustvovali viša sudska savjetnica Glorjana Čičak i sudski savjetnici Tomislav Jukić i Dijana Bađura.

 • Pravosudna akademija, webinar „Zaštita podataka i pravo na privatnost“, Zagreb, 8. i 9 lipnja 2020.

  Objavljeno 10.06.2020.

  Dana 8. i 9. lipnja 2020. u organizaciji Pravosudne akademije, održan je webinar o temi: „Zaštita podataka i pravo na privatnost“.  Webinaru su prisustvovali viša sudska savjetnica Glorjana Čičak i sudske savjetnice Matea Miloloža i Dijana Bađura.

 • Obavijest za stranke

  Objavljeno 08.05.2020.

  Obavijest za stranke – 8. svibnja 2020.   Na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske omogućen je prijam stranaka uz uvjet poštivanja svih mjera zaštite zdravlja, preporučenih mjera fizičke distance i sigurnosnih mjera (obavezno korištenje zaštitnih rukavica, zaštitnih maski i dezinfikacija ruku). Dežurni pravosudni policajac, službenik ili namještenik raspoređen na ove poslove, dužan je utvrditi identitet […]

 • OBAVIJEST ZA STRANKE

  Objavljeno 31.03.2020.

  Poštovani, Slijedom višekratnih upita stranaka u sporu obavještavamo vas da za vrijeme trajanja ugroze od virusa COVID-19, kao i sanacije posljedica potresa, neće biti moguća neposredna dostava pismena na Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Pozivamo vas da pismena dostavljate putem pošte preporučeno, elektroničkom poštom – poštivajući odredbe o elektroničkom potpisu te telefaksom na broj 01/4807-933. […]