Velika dvorana Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Događanja

 • Objavljeno 19.09.2018.

  U dane 19. i 20. rujna 2018. godine, održan je u Brussels-u sastanak Podskupine za upravno pravo EJTN-a na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Na sastanku je raspravljano o programima edukacija EJTN-a za 2019. godinu.

 • Objavljeno 18.09.2018.

  Pravosudna akademija u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, je dana 18. rujna 2018. godine, organizirala Okrugli stol na temu izrade programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i stručnjaka zaposlenih u sustavu pravosuđa specijaliziranih za predmete u kojima sudjeluju djeca. Na Okruglom stolu, na kojem je sudjelovala i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, prikupljali […]

 • Objavljeno 17.09.2018.

  U Barceloni, dana 17. i 18. rujna 2018. godine održan je uvodni tečaj u program e- učenja o temi: „Suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije“ za suce i državne odvjetnike iz Hrvatske, Grčke i Španjolske. Između 25 polaznika tečaja, koji organizira Program HELP Vijeća Europe, bila je i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 13.09.2018.

  Tijekom 13. i 14. rujna 2018. godine u Sredozemnom institutu za istraživanje života (Mediterranean Institute for Life Sciences), pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa, u Splitu su održani su 12. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani. Organizatori ovog tradicionalnog međunarodnog simpozija su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Sveučilište Pantheon Assas – Pariz II, Državni savjet Francuske, Visoki […]

 • Objavljeno 12.09.2018.

  Međunarodno udruženje sudaca za izbjegličko pravo (International Association of Refugee Law Judges- IARLJ) organiziralo je konferenciju o temi: „Pravo na učinkovitu sudsku zaštitu u azilnom pravu EU“, koja se održavala od 12. do 14. rujna 2018. godine u Kataniji, Sicilija. IARLJ nastoji poticati znanje da je zaštita od progona zbog rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj […]