Velika dvorana Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Događanja

 • Objavljeno 29.09.2017.

  Dana 29. rujna 2017. održan je drugi sastanak Podskupine za upravno pravo Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) na kojem je kao članica podskupine sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović. Na sastanku se raspravljao program radionica i seminara koji će EJTN organizirati za suce država članica, tijekom 2018. godine.

 • Objavljeno 28.09.2017.

  U dane 28. i 29. rujna 2017. u suradnji Zaklade Konrad Adenauer i Pravosudne akademije održan je seminar o etici sudaca. Tijekom prvog dana seminara predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa je izlagao o Kodeksu sudačke etike u Republici Hrvatskoj, a sutkinja Vrhovnog suda Republike Slovenije Nina Betetto o međunarodnim standardima etike sudaca te […]

 • Objavljeno 27.09.2017.

  Dana 27. rujna 2017. u prostorijama Pravosudne akademije u Zagrebu, održana je radionica pod nazivom: “Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i praksa ESLJP“- građansko pravni aspekt. Voditelji radionice Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Vitomir Boić, sudac i predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici obradili su građanskopravne aspekte članka 8. […]

 • Objavljeno 26.09.2017.

  Dana 26. rujna 2017., u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, pod vodstvom prof.dr.sc. Petra Bačića s Pravnog fakulteta u Splitu i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, održana je radionica o temi: „Primjena prava EU u upravnom sporu“. Na radionici na kojoj su sudjelovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Mira Kovačić, […]

 • Objavljeno 19.09.2017.

  Dana 19. rujna 2017. održana je u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu i druga jednodnevna radionica pod nazivom:“Primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu“, koju su vodili prof. dr. sc. Daria Đerđe, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i prof.dr.sc. Aleksandra Maganić s Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na […]