Velika dvorana Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Događanja

 • Objavljeno 17.05.2016.

  U organizaciji Europske patentne akademije koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 17. svibnja 2016. održan je seminar o tumačenju izvješća o pretraživanju i pisanih mišljenja o patentibilnosti Europskog patentnog ureda (EPO). Na seminaru su bile zastupljene teme: postupci za priznavanje patenta prema Europskoj patentnoj konvenciji i […]

 • Objavljeno 10.05.2016.

  U organizaciji Novog informatora, dana 10. svibnja 2016. održano je savjetovanje pod nazivom „Novi propisi u području nekretnina i recentna sudska praksa“. Sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović Marković i sudac istoga suda u mirovini, Božo Gagro održali su izlaganje na temu „Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o naknadi za oduzetu imovinu i […]

 • Objavljeno 04.05.2016.

  Dana 4. i 18. svibnja 2016. u prostorijama Pravosudne akademije održane su jednodnevne radionice pod nazivom „Posebnosti upravnosudske prakse u poreznim stvarima“ namijenjene sucima i sudskim savjetnicima upravnih i županijskih sudova te državnim odvjetnicima, zamjenicima državnih odvjetnika i savjetnicima. Voditeljice radionice bile su sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Jasminka Jenjić i Senka Orlić Zaninović. […]

 • Objavljeno 16.04.2016.

  U organizaciji Pravosudne akademije dana 16. travnja 2016. održana je radionica pod nazivom „Prava intelektualnog vlasništva – specijalistički modul: građanskopravna zaštita“ namijenjena sucima i sudskim savjetnicima općinskih, županijskih, trgovačkih i upravnih sudova te državnim odvjetnicima upravnih odjela. Na radionici je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Mirjana Juričić.

 • Objavljeno 13.04.2016.

  Dana 13. travnja 2016. u prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Kao predstavnca Visokog upravnog suda na radnoj skupini sudjelovala je sutkinja Lidija Vukičević.