Velika dvorana Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Događanja

 • Radionica o antidiskriminacijskom zakonodavstvu

  Objavljeno 01.10.2018.

  U dane 1. i ponovno 15. listopada 2018. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održana je radionica o antidiskriminacijskom zakonodavstvu. S građansko pravnog aspekta ovu su temu predočile sutkinje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a radionicama su prisustvovale sutkinja i savjetnice Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske.

 • Objavljeno 26.09.2018.

  U Zadru, 26. do 28. rujna 2018. godine, u organizaciji Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) i u suradnji s predstavnicima Pravosudne akademije i Rektoratom Sveučilišta u Zadru održan je seminar o osnovama europskog pravnog okvira za zaštitu tržišnog natjecanja, pod nazivom: „Basic Antitrust“. Program seminara, na kojem su sucima iz država Europske unije, predavali uvaženi […]

 • Objavljeno 24.09.2018.

  U uredu pučke pravobraniteljice, dana 24. rujna 2018. godine, održan je stručni skup pod nazivom: “Ljudsko pravo na vodu- je li vrijeme za zaštitu Ustavom?“. Na skupu je ponovno ukazano da nedostupnost pouzdane, zdravstveno ispravne vode može ugroziti temeljna ljudska prava građana i posljedično utjecati i na iseljavanje stanovništva. Stoga je na skupu bilo govora […]

 • Objavljeno 19.09.2018.

  U dane 19. i 20. rujna 2018. godine, održan je u Brussels-u sastanak Podskupine za upravno pravo EJTN-a na kojem je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Na sastanku je raspravljano o programima edukacija EJTN-a za 2019. godinu.

 • Objavljeno 18.09.2018.

  Pravosudna akademija u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, je dana 18. rujna 2018. godine, organizirala Okrugli stol na temu izrade programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i stručnjaka zaposlenih u sustavu pravosuđa specijaliziranih za predmete u kojima sudjeluju djeca. Na Okruglom stolu, na kojem je sudjelovala i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, prikupljali […]