EJTN, sastanak radne skupine-administrativno pravo, Bukurešt, 6. i 7. veljače 2020.

Dana 6. i 7. veljače 2020. u Bukureštu, Rumunjska, u organizaciji EJTN-a organizirana je radna skupina s tematikom administrativno pravo kojoj je prisustvovala sutkinja Senka Orlić-Zaninović.