Hotel Panorama, Zagreb, 11. lipnja 2019. „ 22. Dan tržišnog natjecanja Politika tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija poduzetnika u kontekstu javnog interesa“

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zajedno s Predstavništvom Europske komisije u RH, organizirala je Dan tržišnog natjecanja, 11. lipnja 2019. u zagrebačkom hotelu Panorama. Konferencija se bavila aktualnim pitanjima politike tržišnog natjecanja i ocjena koncentracija u kontekstu javnog interesa, kao i nedavno donesenom ECN+ direktivom te njenim prijenosom u nacionalno zakonodavstvo. Na konferenciji su prisustvovali sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske mr.sc. Inga Vezmar-Barlek i Blanša Turić.

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2019/05/Dnevni-red-konferencije-5.pdf