Međunarodna konferencija: „UPRAVNI SPOR U DRŽAVAMA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE“ Opatija, 3. i 4. lipnja 2019.

Dana 3. i 4. lipnja 2019. godine, u Opatiji je održana Međunarodna konferencija Upravni spor u državama srednje i istočne Europe, u organizaciji Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta u Rijeci i Zaklade Hanns Seidel, a u suradnji s Federalnim upravnim sudom Njemačke i Jean Monnet međusveučilišnim centrom izvrsnosti – Opatija. Na skupu su se okupili eminentni suci upravnih sudova i sveučilišni profesori iz osam država članica Europske unije (Njemačka, Austrija, Mađarska, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija i Hrvatska) te pet država jugoistočne Europe (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija). Naglasak je stavljen na raspravu o prednostima i izazovima pravnoga uređenja upravnoga spora u usporednopravnim sustavima, što se posebno korisnim pokazuje u svrhu potencijalnoga noveliranja hrvatskog Zakona o upravnim sporovima i postojeće ili predstojeće reforme upravnoga spora u zemljama jugoistočne Europe. Zaključeno je kako je hrvatski upravni spor prilično progresivno uređen te se uz ispravljanje manjih manjkavosti u zakonodavstvu, u budućnosti naglasak treba staviti i na unaprjeđenje zakonitosti i učinkovitosti rada javne uprave uopće.

Program međunarodne konferencije