Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – čistačica