Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – Voditelj pisarnice prijema i otpreme pošte, Administrativni referent-sudski zapisničar