CARDS 2004 Twinning projekt

“Podrška razvoju učinkovitijeg, djelotvornijeg i modernijeg upravljanja i rada Upravnog suda Republike Hrvatske”

Prijedlog nacrta Zakona o upravnosudskom postupku

Draft Law on Administrative Court Procedure

Komentar prijedloga nacrta novog Zakona o upravnosudskom postupku

Comments of the draft of the new Law on Administrative Court Procedure

Strateški dokument za izradu nacrta novog Zakona o upravnom sporu

Strategy Paper for the Drafting of a new Law on Administrative Disputes

Nacrt smjernica za izradu novog Zakona o upravnom sporu

Drafting Guidelines for a new Law on Administrative Disputes

Izvješće sa stručnog skupa o smjernicama novog Zakona/Report on the stakeholder conference

Izvješće o učinku i primjeni novog Zakona o upravnosudskom postupku

Impact assessment of the draft for a new Law on Administrative Court Procedure and recommendations for its implementation

Strategija upravljanja s ciljem smanjenja zaostataka na Upravnom sudu

Management strategy to reduce the backlog at the Administrative Court

Izvješće o pregledu organizacije Upravnog suda RH

Report on the Examination of the Organisation of the Administrative Court

Preporuke za izmjene u organizaciji i radnim metodama Upravnog suda

Recommendations for short term and mid term changes concerning the organization of and working methods at the Administrative Court

Izvješće o učinku nacrta novog ZUSP-a na ICMS sustav Upravnog suda RH

Impact assessment of the newly drafted LACP on the IT-based ICMS

Izvješće o Internet i Intranet strancima Upravnog suda RH

Improvement of the website for the Administrative Court – Assessment report with recommendations

Kratak kritički osvrt na postojeći Zakon o upravnom sporu

Brief overview of the shortcomings of the existing Law on Administrative Disputes

Upravno sudovanje u EU

Administrative judiciary in EU

Govor Šefa Delegacije Europske komisije u RH Vincenta Degerta sa Završne svečanosti

Welcome address of H.E. Vincent Degert, Head of the Delegation of the ECD in the Republic of Croatia from the Wrap up meeting

Govor suvoditelja projekta CARDS 2004 Dr.h.c. Eckart Hiena sa Završne svečanosti

Welcome address of the co-project leader Dr.h.c. Eckart Hien from the Wrap up meeting

Govor Projektnog menadžera Klausa Hage sa Završne svečanosti

Speech of the RTA Klaus Hage from the Wrap up meeting