Normativni akti

Pravilnik o unutarnjem redu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske – PROČIŠĆENI TEKST

Raspored položaja i radnih mjesta

Odluka o kućnom redu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Izvod iz odluke o kućnom redu 2016.

Godišnji raspored poslova u Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za 2019. godinu

Godišnji raspored poslova u Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske za 2020. godinu

Odluka o imenovanju povjerenice za Etiku

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Kodeks sudačke etike

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike

Etički kodeks državnih službenika

Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika

Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi

Procedura zaprimanja računa, njihova provjera i pravovremeno plaćanje

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti