Organizacija rada na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovana su 3 odjela: Mirovinsko, invalidsko, zdravstveni odjel, Financijsko-radnopravni odjel i Imovinskopravni odjel, Vijeće za odlučivanje povodom zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata i Služba za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse.

MIROVINSKO-INVALIDSKO-ZDRAVSTVENI ODJEL

obuhvaća područje: mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, socijalne zaštite, azila i stranaca (osim državljanstva), javne nabave, pristupa informacijama, opće uprave i privremenog uzdržavanja.

 

Predsjednica odjela: Biserka Kalauz

Zamjenica predsjednice odjela: Gordana Marušić-Babić

 

FINANCIJSKI I RADNOPRAVNI ODJEL

obuhvaća područje: financijskog i radnog prava, prava pretvorbe, privatizacije, javne nabave, tržišnog natjecanja, pristupa informacijama, intelektualnog vlasništva i opće uprave.

 

Predsjednik odjela: Boris Marković

Zamjenica predsjednika odjela: Sanja Štefan

 

IMOVINSKO-PRAVNI ODJEL

obuhvaća područje: imovinskog, stambenog, graditeljskog, komunalnog prava, prava intelektualnog vlasništva, javne nabave, pristupa informacijama i opće uprave.

 

Predsjednica odjela: Senka Orlić-Zaninović

Zamjenica predsjednice odjela: mr.sc. Inga Vezmar Barlek

 

Vijeća su sastavljena od tri suca. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala dva suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik odnosno viši sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno, utorkom, srijedom, četvrtkom ili petkom.

VIJEĆE ZA OCJENU ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Zakonom o sudovima i ZUS-om propisano je da Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o zakonitosti općih akata pa su stoga osnovana i vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata. Vijećem rukovodi sudac koji je predsjednik vijeća, a ostala četiri suca su članovi vijeća. Osim sudaca u radu vijeća sudjeluje sudski savjetnik. Sjednice vijeća održavaju se jednom tjedno.

SLUŽBA ZA PRAĆENJE, PROUČAVANJE I BILJEŽENJE SUDSKE PRAKSE

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske osnovana je Služba za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse. Služba je organizirana na način da poslove Službe obavljaju sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu, pod nadzorom suca raspoređenog u Službu. Sudac raspoređen u Službu za praćenje, proučavanje i bilježenje sudske prakse i sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici raspoređeni u Službu odabiru rješidbe i izrađuju sentence za bazu sudske prakse u internet izdanju i tiskanoj publikaciji.