Unutarnji ustroj

Predsjednik suda:
 • Ante Galić
Zamjenik predsjednika suda:
 • mr.sc. Inga Vezmar Barlek
Glasnogovornik suda:
 • Juraj Dujam
Ravnatelj sudske uprave:
 • Juraj Dujam
Suci:
 • Ana Berlengi-Fellner
 • Mirjana Čačić
 • Evelina Čolović Tomić
 • Ante Galić
 • mr.sc. Mirjana Juričić
 • Biserka Kalauz
 • Ljiljana Karlovčan-Đurović
 • Marina Kosović-Marković
 • Mira Kovačić
 • Boris Marković
 • Gordana Marušić-Babić
 • Senka Orlić-Zaninović
 • dr.sc. Sanja Otočan
 • Lidija Rostaš
 • Sanja Štefan
 • Blanša Turić
 • Arma Vagner Popović
 • mr.sc. Inga Vezmar Barlek
 • Dijana Vidović
 • Lidija Vukičević
Suci prvostupanjskih upravnih sudova privremeno premješteni na rad u Visoki upravni sud Republike Hrvatske:
 • Tomislav Artuković (Upravni sud u Osijeku)
 • Ante Drezga (Upravni sud u Zagrebu)
 • Snježana Horvat-Paliska (Upravni sud u Rijeci)
Viši sudski savjetnici - specijalisti:
 • Srđan Papić
 • Josip Petković
 • Biserka Špoljar
Viši sudski savjetnici:
 • Glorjana Čičak
 • Blaženka Drdić
 • Juraj Dujam
 • Tatjana Ilić
 • Ana Matacin
 • Ljerka Morović-Pavić
 • Dubravko Muc
 • Andrea Pejković-Rabi
 • Lana Štok
 • Žanet Vidović
Sudski savjetnici:
 • Siniša Bačić
 • Dijana Bađura
 • Alma Beganović
 • Branka Cvitanović
 • Ivana Jasprica
 • Tomislav Jukić
 • Iva Lujak
 • Ivana Mamić Vuković
 • Matea Miloloža
 • Maja Novosel
 • Vlatka Petak Vučetić
Ostali službenici i namještenici:
 • Irena Andrišević
 • Ida Balent
 • Wladka Banović
 • Antonija Bertović
 • Svjetlana Buljan
 • Biserka Cerovski
 • Grozdana Čengić
 • Vid Čerkez
 • Biserka Čorko
 • Anita Domitrović
 • Tajana Dragičević
 • Ana-Marija Đurđ
 • Ivana Firšt
 • Nevenka Ganžulić-Katić
 • Marija Hlad
 • Dajana Keča
 • Ivana Komar
 • Mladen Koprtla
 • Damir Korica
 • Andrijana Kralj
 • Damir Kralj
 • Jadranka Labaš
 • Nada Leljak
 • Snježana Lukinić
 • Željka Macan Vete
 • Ljerka Matijašić
 • Tanja Nemčić
 • Davorka Novosel
 • Sara Sedlar
 • Martina Sitar
 • Renata Sladović
 • Branka Stipandžija
 • Ljiljana Stojanović
 • Željka Šipić
 • Damir Špiljak
 • Jagoda Štern
 • Ljiljana Šuštić
 • Katarina Tišljar
 • Višnjica Tkalec
 • Gordana Trtica
 • Siniša Vandekar
 • Ivana Vavra
 • Dario Vete
 • Božica Vukanović
 • Marija Žilić