OBAVIJEST ZA STRANKE

Poštovani,

Slijedom višekratnih upita stranaka u sporu obavještavamo vas da za vrijeme trajanja ugroze od virusa COVID-19, kao i sanacije posljedica potresa, neće biti moguća neposredna dostava pismena na Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Pozivamo vas da pismena dostavljate putem pošte preporučeno, elektroničkom poštom – poštivajući odredbe o elektroničkom potpisu te telefaksom na broj 01/4807-933.
Upite koji su u nadležnosti sudske uprave možete dostaviti na e-mail: tajnik@vusrh.pravosudje.hr ili pozivom na broj 01/4810-030.
Upite o stanju predmeta koji se rješavaju pred ovim sudom možete dostaviti na e-mail: pisarnica@vusrh.pravosudje.hr ili na broj telefona 01/4807-800.