Pravosudna akademija, EJTN webinar „Upravno pravo i upravni postupak u pravu EU“, Zagreb, 29. i 30 lipnja 2020.

Dana 29. i 30. lipnja 2020. u organizaciji Pravosudne akademije, održan je webinar o temi: „Upravno pravo i upravni postupak u pravu EU“.  Webinaru su prisustvovali viša sudska savjetnica Glorjana Čičak i sudski savjetnici Tomislav Jukić i Dijana Bađura.