Pravosudna akademija „Novine u postupku izvlaštenja i sudska praksa“, Zagreb, 9. i 15. prosinca 2019.

Dana 9. i 15. prosinca 2019. u Pravosudnoj akademiji, održana je radionica o temi: „Novine u postupku izvlaštenja i sudska praksa“. Radionicama su prisustvovali Suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Evelina Čolović Tomić, Sanja Štefan, Mira Kovačić i više sudske savjetnice Ana Matacin i Ljerka Morović-Pavić.