Pravosudna akademija „Praksa suda EU relevantna za upravni spor“, Zagreb, 2. i 3. prosinca 2019.

Dana 2. i 3. prosinca 2019. u Pravosudnoj akademiji, održan je seminar o temi: „Praksa suda EU relevantna za upravni spor“. Seminaru su prisustvovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr.sc. Mirjana Juričić, dr.sc. Sanja Otočan, Blanša Turić, Gordana Marušić-Babić, mr.sc. Inga Vezmar Barlek, Marina Kosović-Marković i Mira Kovačić, više sudske savjetnice Žanet Vidović i Blaženka Drdić te sudski savjetnici Lana Štok i Siniša Bačić.