Pravosudna akademija „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“, Zagreb, 25. studenoga 2019.

Dana 25. studenoga 2019. u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, održan je seminar o temi: „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“. Na seminaru su raspravljeni osnovni pojmovi o stjecanju i zaštiti autorskih prava, žiga, patenata, industrijskog dizajna i zemljopisnih oznaka te provedba prava intelektualnog vlasništva. Seminaru su prisustvovale sudske savjetnice Matea Miloloža i Vlatka Petak Vučetić.