Pravosudna akademija „Specifičnost spora pune jurisdikcije“, Zagreb, 8. rujna 2020.

Dana 8. rujna 2020. u organizaciji Pravosudne akademije, održana je radionica o temi: „Specifičnost spora pune jurisdikcije“. Voditelji radionice bili su mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i prof. dr.sc. Dario Đerđa, profesor upravnog prava, Sveučilišta u Rijeci.  Radionicama su prisustvovali sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Blanša Turić i viša sudska savjetnica Tatjana Ilić.