Pravosudna akademija „Upravljanje sudskim predmetima“, Zagreb, 21. i 22. listopada 2019.

Dana 21. i 22. prosinca 2019. u organizaciji Pravosudne akademije, održana je radionica „Upravljanje sudskim predmetima“, kojoj su prisustvovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić i sutkinja mr.sc. Inga Vezmar-Barlek.