Pravosudna akademija, webinar „Zaštita podataka i pravo na privatnost“, Zagreb, 8. i 9 lipnja 2020.

Dana 8. i 9. lipnja 2020. u organizaciji Pravosudne akademije, održan je webinar o temi: „Zaštita podataka i pravo na privatnost“.  Webinaru su prisustvovali viša sudska savjetnica Glorjana Čičak i sudske savjetnice Matea Miloloža i Dijana Bađura.