Projekt INFORM

U  Leidenu, Nizozemska, 3. i 4. prosinca 2018., u projektu deset sveučilišta pod nazivom „Inform“, održan je seminar o Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Na seminaru su sudjelovale dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Program: Program INFORM workshop 3-4 Dec 2018 v03