Regionalna konferencija:“Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unaprjeđenje primjene prakse Europskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu u suradnji s Upravnim sudom Crne Gore i Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, u sklopu projekta:“Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unaprjeđenje primjene prakse Europskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, „Fill“, organizirao je 12. i 13. prosinca 2018. u Budvi, regionalnu konferenciju za suce upravnih sudova s posebnim naglaskom na zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnim sporovima. Konferenciji su prisustvovali suci i sudski savjetnici Upravnog suda Crne Gore, suci Vrhovnog suda Crne Gore, zastupnici Crne Gore pred Europskim sudom za ljudska prava, predstavnici Europskog suda za ljudska prava i predstavnici Delegacije Europske unije u Crnoj Gori, kao i predstavnici Vijeća Europe te dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i predsjednica Upravnog suda u Zagrebu. Tijekom konferencije zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske predstavila je nacrt analize o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnoj materiji.