Sofia, Bugarska, 13. i 14. lipnja 2019., Seminar „Data Protection and Privacy Rights“

U organizaciji European Judicial Training Network (EJTN), 13. i 14. lipnja 2019. održan je seminar „Data Protection and Privacy Rights“. Seminaru je prisustvovala sutkinja Visokog upravnog suda Senka Orlić-Zaninović.

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2019/Data-Protection-and-Privacy-Rights-AD201904/