Trier, Njemačka, 15. i 16. srpnja 2019., Seminar „Javna nabava“

U organizaciji European Judicial Training Network (EJTN), 15. i 16. srpnja 2019. održan je seminar pod nazivom „Javna nabava“ na kojem su obuhvaćeni ključni koncepti, načela i teme europskog zakonodavstva koje se odnosi na javnu nabavu te recentna praksa Suda EU. Seminaru je prisustvovala sutkinja Visokog upravnog suda Senka Orlić-Zaninović.