Antidiskriminacijsko zakonodavstvo- upravno pravni aspekt

O upravnopravnom aspektu antidiskriminacijskog zakonodavstva, u organizaciji Pravosudne akademije, održane su dvije jednodnevne radionice, prva 15. studenog i druga 14. prosinca 2018.godine. O sudskoj praksi i pravnom okviru ovog pravnog područja predavale su dvije sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Uz brojne suce redovnih sudova na radionici su sudjelovali suci i sudski savjetnici upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.