VI. Savjetovanje:“Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi“

U Zagrebu, u organizaciji društva Organizator d.o.o. Zagreb i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 7. prosinca 2018., održano je tradicionalno, šesto po redu Savjetovanje pod nazivom „Novosti  u  upravnom  pravu i  upravnosudskoj  praksi“. Nakon što su prisutne suce, sudske savjetnike i ostale predstavnike pravne struke pozdravili predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, na Savjetovanju su profesori sa zagrebačkog i riječkog Pravnog fakulteta, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i suci Upravnih sudova izložili brojne aktualne teme. Predavalo se o mogućnostima uvođenja arbitraže u upravni spor, o načelu jednakosti oružja u hrvatskom upravnom sporu, o sudskoj praksi Suda EU u zaštiti prava na privatnost, o pravnoj zaštiti od šutnje u upravnom sporu, o troškovima upravnog postupka u praksi upravnih sudova, o  osiguranju prisilnim založnim pravom na nekretnini temeljem ovršnih isprava iz upravnog postupka, o zaštiti podataka prema novoj uredbi i zlouporabi prava na pristup informacijama, o primjeni načela ne bis in idem u upravnim stvarima i o upravnosudskoj perspektivi u ocjenjivanju državnih i lokalnih službenika.

Više o ovom važnom događaju na poveznici: http://www.organizator.hr/documents/185.html