Nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske propisana je odredbom članka 12. stavka 3 Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17.- dalje ZUS)

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:

 1. odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,
 2. odlučuje o zakonitosti općih akata,
 3. odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,
 4. odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.

AD 1)

Sadržaj žalbe propisan je odredbom članka 69. ZUS-a i prema njoj žalba treba sadržavati:

 1. oznaku presude protiv koje se podnosi,
 2. opseg osporavane presude,
 3. razloge zbog kojih se žalba podnosi,
 4. ostale podatke propisane člankom 49. stavkom 2. ZUS-a.

Razlozi zbog kojih se žalba podnosi moraju biti detaljno obrazloženi.

U žalbi se ne mogu iznositi nove činjenice.

AD 2)

Postupak ocjene zakonitosti općih akata propisan je odredbama 83.- 89. ZUS-a

Pokretanje postupka

Postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud pokreće na zahtjev fizičke ili pravne osobe ili skupine osoba povezanih zajedničkim interesom ako je pojedinačnom odlukom javnopravnog tijela koja se temelji na općem aktu došlo do povrede njihova prava ili pravnog interesa. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dostave odluke (članak 83. stavak 1.).

(2) Postupak ocjene zakonitosti općeg akta Visoki upravni sud može pokrenuti po službenoj dužnosti, na temelju obavijesti građana, pučkog pravobranitelja ili na zahtjev suda. ( članak 83. stavak 2.)

Sadržaj i predaja zahtjeva

Zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta mora sadržavati:

 1. osobno ime, odnosno naziv i adresu podnositelja,
 2. naziv osporenog općeg akta i naznaku njegova donositelja,
 3. oznaku odredbi kojih se zakonitost osporava,
 4. razloge nezakonitosti općeg akta,
 5. potpis podnositelja.

Podnositelj zahtjeva iz članka 83. stavka 1. ZUS-a mora u zahtjevu učiniti vjerojatnim da je primjenom općeg akta povrijeđeno njegovo pravo ili pravni interes.

Zahtjev se predaje Visokom upravnom sudu odgovarajućom primjenom odredbi članka 25. stavka 1. do 4. ZUS-a.

Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine u prvom stupnju, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je ZUS-om i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

UPRAVNI SUDOVI:

 1. odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
 2. odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
 3. odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
 4. odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
 5. odlučuju u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Sjedište i područje nadležnosti upravnih sudova:

 1. UPRAVNI SUD U ZAGREBU za područja: Koprivničko–križevačke, Krapinsko–zagorske, Međimurske, Varaždinske, Sisačko–moslavačke, Bjelovarsko–bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.
 2. UPRAVNI SUD U SPLITU za područja: Dubrovačko–neretvanske, Šibensko– kninske, Splitsko–dalmatinske i Zadarske županije.
 3. UPRAVNI SUD U RIJECI za područja: Istarske, Primorsko–goranske, Ličko–senjske i Karlovačke županije.
 4. UPRAVNI SUD U OSIJEKU za područja: Brodsko–posavske, Osječko–baranjske, Požeško–slavonske, Virovitičko–podravske i Vukovarsko–srijemske županije.
0 Odgovori

Odgovori

Želite li se pridružiti raspravi?
Slobodno pridonesite

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)